Laboratorul INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică a obținut în anul 2016 Autorizația Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Conform acestei autorizații, în cadrul LAM  pot fi efectuate testări pe următoarele tipuri de probe:

 1. Produse alimentare:
  1. Determinarea hidrocarburilor policiclice aromate utilizând cromatograf de lichide cu detector de fluorescență (HPLC);
  2. Determinarea pesticidelor organoclorurate utilizând cromatograf de gaze cu detector cu captură de electroni (GC-ECD);
  3. Determinarea conţinutului de apă raportat la masă;
  4. Determinarea conținutului total de proteină crudă;
  5. Determinarea unor metale din alimente prin spectrometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit;
  6. Determinarea mercurului prin desorbție termica cuplată cu spectrometrie de absorbție atomică;
  7. Determinarea aflatoxinei B1, B2, G1 și G2 metoda utilizând cromatograf de lichide cu detector de fluorescență (HPLC);
  8. Determinarea capacității antioxidante;
  9. Determinarea conținutului de apă din uleiuri – metoda Karl-Fisher;
  10. Determinarea densității și a vâscozității;
  11. Determinarea conținutului de azot total prin combustie conform principiului Dumas;
  12. Determinarea lecitinei prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masă.
 1. Hrană pentru animale:
  1. Determinarea hidrocarburilor policiclice aromate utilizând cromatograf de lichide cu detector de fluorescență (HPLC);
  2. Determinarea pesticidelor organoclorurate utilizând cromatograf de gaze cu detector cu captură de electroni (GC-ECD);
  3. Determinarea conţinutului de apă raportat la masă;
  4. Determinarea conținutului total de proteină crudă;
  5. Determinarea unor metale din alimente prin spectrometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit;
  6. Determinarea mercurului prin desorbție termica cuplată cu spectrometrie de absorbție atomică;
  7. Determinarea aflatoxinei B1, B2, G1 și G2 metoda utilizând cromatograf de lichide cu detector de fluorescență (HPLC);
  8. Determinarea OMG din soia, porumb și produse derivate conform TaqMan GMO Screening Kit;
  9. Determinarea conținutului de azot total prin combustie conform principiului Dumas.
 1. Produse alimentare de origine animală
  1. Determinarea dioxinelor si furanilor (PCDD/F) utilizând cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masa triplu cuadrupol.
 1. Produse alimentare de origine non-animală
  1. Determinarea OMG din soia, porumb și produse derivate conform TaqMan GMO Screening Kit;
  2. Dozarea spectrofotometrică a polifenolilor totali prin metoda Folin-Ciocalteu;
  3. Determinarea androsteronului prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometru de masă;
  4. Determinarea vitaminelor (B6, B9 și C) prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometru de masă;
  5. Determinarea aminoacizilor prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometru de masă.

LAM execută în regim acreditat RENAR următoarea analiză:

 1. Determinarea aflatoxinei B1 și B2 din cereale, nuci și produse derivate.

Calitatea analizelor chimice efectuate în cadrul LAM este asigurată prin obținerea și menținerea certificării RENAR și prin participarea la scheme interlaboratoare.