Laboratorul Analize de Mediu (LAM) execută o gamă largă de analize chimice pentru testarea calității combustibililor și biocombustibililor prin aplicarea unor metode de încercare adecvate (ISO, ASTM, etc.).

Analize efectuate in mod current in LAM:

 1. Determinarea puterii calorifice superioare prin metoda bombei calorimetrice;
 2. Determinarea densității combustibililor la 15°C;
 3. Determinarea vâscozității la 40°C;
 4. Determinarea punctului de inflamabilitate;
 5. Determinarea coroziunii pe lamă de cupru;
 6. Determinarea conținutului de cenușă sulfatată;
 7. Determinarea contaminării totale;
 8. Determinarea conținutului de S din combustibili prin fluorescență atomică;
 9. Determinarea conținutului de apă;
 10. Determinarea indicelui de aciditate;
 11. Determinarea indicelui de iod;
 12. Determinarea continutului de esteri, ester metilic și acid linoleic;
 13. Determinarea conținutului de metanol;
 14. Determinarea conținutului de monogliceride, digliceride, trigliceride, glicerol liber și glicerol total;
 15. Determinarea calităţii de aprindere a combustibililor pentru motoare diesel. Metoda Cetan;
 16. Determinarea compoziţiei și calculul puterii calorifice a gazelor.

LAM executa analize neacreditate, la cererea clienților și alte tipuri de analize, prin aplicarea unor metode de încercare adecvate (ISO, ASTM, etc.) sau a unor metode de firmă  validate.

Calitatea analizelor chimice efectuate în cadrul LAM este asigurată prin obținerea și menținerea certificării RENAR și prin participarea la scheme interlaboratoare.