Laboratorul Analize de Mediu (LAM) execută o gamă largă de analize chimice din următoarele tipuri de probe:  apă, sol, aer, gaze naturale, nămol, probe industriale și probe vegetale.

Analize acreditate RENAR și  efectuate in mod curent în LAM:

 1. Apa
  1. Determinarea metalelor prin Spectrometrie atomică;
  2. Determinarea conţinutului de amoniu, indicelui de fenol, cianurilor totale, cromului hexavalent, agenţilor de suprafață anionici și sulfurilor dizolvate prin Spectrofotometrie de absorbţie moleculară în vizibil;
  3. Determinarea conţinutului de produse petroliere prin Spectrometrie în infraroşu;
  4. Determinarea pH-ului, conductivităţii electrice a apei prin metode electrochimice;
  5. Determinarea gravimetrică a conţinutului de substanţe extractibile cu solvenţi, conţinutului de materii în suspensie, indicelui de permanganat, consumului chimic de oxigen, CCO-Cr, consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn) pentru probe nediluate pentru probe diluate prin metode volumetrice;
  6. Determinarea conţinutului de carbon organic total (TOC) şi carbon organic dizolvat (DOC), conţinutului de azot legat după oxidare la oxizi de azot prin Analizor N/C;
  7. Determinarea ionilor de fluorură, clorură, azotit, ortofosfat, azotat şi sulfat prin cromatografie ionică în fază lichidă;
  8. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP) prin Cromatografie în fază lichida;
  9. Determinarea unor insecticide Organoclorurate, Bifenili cloruraţi, Clorbenzeni, determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile, determinarea conţinutului de BTEX prin Cromatografie în fază gazoasă.
 1. Sol
  1. Determinarea unor metale prin Spectrometrie de absorbţie atomică;
  2. Determinarea cianurilor prin metode Spectrofotometrice de absorbţie moleculară în vizibil;
  3. Determinarea pH-ului prin metode electrochimice;
  4. Determinarea conţinutului de apă și a conţinutului total de hidrocarburi prin metode gravimetrice;
  5. Determinarea conținutului de hidrocarburi petroliere/ uleiuri minerale prin Cromatografie in faza gazoasa.
 1. Gaze naturale
  1. Determinarea compoziţiei si calculul puterii calorifice a gazelor prin Cromatografie în fază gazoasă;
 2. Aer
  1. Determinarea pulberilor sedimentabile, pulberilor în suspensie, fracției masice de PM10 sau PM2.5 a particulelor in suspensie prin metode gravimetrice;
  2. Măsurarea nivelului de zgomot prin metodă fizică;
  3. Determinarea parametrilor fizici (viteză, calcul debit, temperatură, umiditate, presiune la locul prelevării), determinarea concentrațiilor de gaze (O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2) conţinute în efluenții gazoşi prin analiză automată, determinarea concentrației masice de carbon organic gazos total in efluenți gazoşi utilizând metoda cu detector FID.

LAM executa analize neacreditate, la cererea clienților și alte tipuri de analize, prin aplicarea unor metode de încercare adecvate (ISO, ASTM, etc.) sau a unor metode de firmă  validate.

Calitatea analizelor chimice efectuate în cadrul LAM este asigurată prin obținerea și menținerea certificării RENAR și prin participarea la scheme interlaboratoare.