Autorizatie ANSVSA

Nr. 125/15.07.2016

RENAR

Cert. LI1178/06.08.2018

Certificat

ISO 9001:2008

  • Str. Donath, nr. 67, 400293 Cluj-Napoca
  • (+4)0264-420590

Autorizatie ANSVSA

Nr. 125/15.07.2016

RENAR

Cert. LI1178/06.08.2018

Certificat

ISO 9001:2008

LAM execută o gamă largă de analize chimice din probe de mediu,
industriale, alimentare și combustibili /biocombustibili.

View our Solutions

Calitatea analizelor chimice efectuate în cadrul LAM este asigurată prin obținerea și
menținerea certificării RENAR și prin participarea la scheme interlaboratoare.

LAM dispune de toate resursele necesare executării de analize de calitate:
săli climatizate, reactivi/materiale de calitate corespunzătoare,
echipamente performante de analiză și personal calificat.

Laboratorul de Analize de Mediu, LAM, din cadrul INCDO-INOE2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, executa o gama larga de analize chimice pe probe de mediu (apa, sol, aer, namol si vegetatie), probe industriale (deseuri si slam) si alimentare.

Analize mediu

Analize produse alimentare

Analize combustibili si biocombustibili

Despre noi

Laboratorul Analize de Mediu (LAM), acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 de catre Asociatia de Acreditare din Romania (certificat LI1178/06.08.2018), RENAR, executa o gamă larga de analize chimice din: probe de mediu, probe industriale si probe alimentare.

LAM executa la cererea clientilor si alte tipuri de analize neacreditate, prin aplicarea unor metode de incercare adecvate (ISO, ASTM, etc.) sau a unor metode de firma validate.

Calitatea analizelor chimice efectuate in cadrul LAM este asigurată prin obtinerea si mentinerea certificarii RENAR si prin participarea la scheme interlaboratoare

LAM dispune de toate resursele necesare executarii de analize de calitate: sali climatizate, reactivi/materiale de calitate corespunzatoare, echipamente performante de analiza si personal calificat.

LAM urmareste imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite!

Top